MAX Polska

Informacje o cookies

Nasza strona internetowa posługuje się plikami cookies celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i komfortu użytkowania. Używamy zarówno tzw. cookies sesyjnych, jak i trwałych.

Strona internetowa używa następujących cookies:

_ga, _gat
Prowadzenie statystyki odwiedzin na stronie internetowej oraz pomiaru wydajności
_knowledgebase_key
Sprawdzanie przewodników, na których temat użytkownik wyraził swoją opinię

Czym są cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane. Są przechowywane na komputerze odwiedzającego i generowane przez odwiedzanego przez niego strony internetowe. Pliki cookies umożliwiają odwiedzającemu dostęp do różnych funkcji.

Wyróżnia się dwa typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne są przechowywane tymczasowo w trakcie odwiedzin na danej stronie. Cookies sesyjny jest usuwany po zamknięciu strony.
  • Cookies trwały zostaje zachowany na komputerze użytkownika, dopóki nie zostanie usunięty.

Jeśli nie chcesz używać cookies, możesz wybrać odpowiednie ustawienia w twojej przeglądarce internetowej. Może to wiązać się z nieprawidłowym działaniem niektórych części strony.

warning Created with Sketch.